Information om tjänsten

ALLMÄNT

Loppisens boknings- och betalningssystem har genomförts i samarbete med Helsingfors stads, Asio-Data Oy och Bambora Oy.

EVENTUELLA ÖVRIGA FRÅGOR

Frågor om loppmarknaden och platsbokning kan riktas till kundtjänst på telefonnummer (09) 310 23565 (öppen vardagar 8-14), per e-post till adressen tukkutori@hel.fi eller med hjälp av responsblanketten.

EVENTUELLA PROBLEM MED NÄTBETALNINGEN

Bambora fungerar som förmedlare av nätbetalningar för tjänsten. I fall av problem med betalningar, kontakta Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst (09) 310 23565.

RESPONS

Du kan ge respons på tjänsten på Helsingfors webbplats.

KAKOR

Webbplatsen använder kakor för att det ska vara möjligt att använda de viktiga funktionerna på webbplatsen: de kommer ihåg till exempel vilka uppgifter kunden har angett i fälten samt kundens språkval under sessionen.

REGISTERBESKRIVNING

Det bildas ett personregister av de uppgifter som sparats i tjänsten. Bekanta dig med registerbeskrivningen för tjänsten här. Frågor som gäller dataskyddsförordningen bör skickas via asiointi.hel.fi.

UPPHOVSRÄTTER OCH LICENSER

Asio-Data Oy samt Helsingfors stads har upphovsrätter till tjänsten. På webbplatsen används illustrationer som omfattas av licensen Creative Commons. Upphovsrätten till illustrationerna tillkommer följande instanser: Katri Tuulia Pelander, Elegant Themes, SimpleIcon och Freepik. Bekanta dig med licensen Creative Commons på adressen http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Information om tjänsten